Web
Vue3 + ElementUI + Flask 速成网站
· ☕ 5 min read
Vue Install Install Node.js 先安装 nodejs 下载 LTS Windows Installer (.msi)然后运行安装就可以了。安装时有一个勾选项是“是否安装其他依赖库”可以不勾选 安装完毕后 node -v 和 npm -v 查看是否